Latestଜାତୀୟ

ମାଇନସ୍ ୫ ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଲା ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ତାମପାତ୍ରା

ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ମାଇନସ୍ ୫ ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଲା ତାମପାତ୍ରା , ବରଫ ପାଲଟିଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାଲ୍ ହ୍ରଦ ।ଫଳରେ ଡାଲ୍ ହ୍ରଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ହ୍ରଦର ଜଳ ବରଫ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରିକି ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ର ପାଣି ମଧ୍ୟ ବରଫ ହୋଇଯାଉଛି। ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁଛି।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + one =