ଶରୀରର କୋଉ ଭାଗରୁ କେବେ ବି ଝାଳ ବାହାରି ନଥାଏ? ଜାଣନ୍ତୁ…

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ସାଧାରଣତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରୁ ଝାଳ ବାହାରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥାଏ । ହେଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ଏମିକ ଏକ ଭାଗ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରୁ କେବେ ବି ଝାଳ ବାହାରିନଥାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଯେତେ ବି ଗରମ ହେଉ ନା କହିକିଁ ଶରୀରର ଓଠ ହିଁ ଏମିତି ଭାଗ ଯେଉଁଠାରୁ କେବେ ବି ଝାଳ ବାହାରିନଥାଏ ।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × four =