ସାଇବାବା ଦଶହରା ଦିନ ହିଁ ସମାଧି କଣ ପାଇଁ ନେଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ୟ୍ୟଜନକ କାରଣ

 ସାଇବାବା ଦଶହରା ଦିନ ସମାଧି କଣ ପାଇଁ ନେଲେ ? ରାବଣ ମାରି ଯିବାରୁ ଦଶମୀ ଦିନ ଦଶହରା ପାଳନ କରା ଯାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା

Read more

କାହିଁକି ପୂଜା ପରେ କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ

ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ()   ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ସାଇ ବାବାଙ୍କ ବିଶେଷ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ଆଉ ଏହି ପୂଜା ପରେ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ

Read more

କାହିଁକି ନିଆଁ ଭିତରକୁ ନିଜର ହାତକୁ ପୂରାଇ ଦେଇଥିଲେ ବାବା

ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ() ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଚମକ୍ରାରିତା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଅଳ୍ପବହୁତେ ଜାଣନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପକତା ଏବଂ ଦୟାଳୁସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା । ୧୯୧୦

Read more