police attack

ରାଜ୍ୟ

ପୁଲିସ ଲାଠିମାଡରେ ୪ ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି

ପୁରୀ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମୋଟର୍ସ ସର୍ଭିସ ଷ୍ଟେସନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା । ନିମ୍ନ ମାନର ତେଲକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା

Read More