ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯୁକ୍ରେନ ସେନା

ୟୁକ୍ରେନରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା । ୟୁକ୍ରେନରୁ ଭାରତ ଫେରିବା ପରେ ଏମିତି ନିର୍ଯାତନାର କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର । ୟୁକ୍ରେନରୁ ରୋମାନିଆ ଆସିବା ବେଳେ

Read more