ନାନା ବାୟା ଗୀତ ଶୁଣି କାହିଁକି ଶୋଇପଡନ୍ତି ଶିଶୁ?, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଆଇବା ପାଇଁ ମା’ମାନେ ନାନା ବାୟା ଗୀତର ସାହାରା ନେଇଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ପରମ୍ପରାରେ ଏଭଳି ନାନା ବାୟା ଗୀତକୁ ଲୋକଗୀତ ବୋଲି

Read more