miss world universe

Latestମନୋରଞ୍ଜନ

ଅନୁକ୍ରିତୀ ଭାସ୍ ମିସ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲଡ -2018

ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମିସ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲଡ-୨୦୧୮ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତାମିଲନାଡୁର ଅନୁକ୍ରିତୀ ଭାସ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହି ବିଶାଳ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର

Read More