ipl-ticket-18-gst

Latestକ୍ରୀଡା

ଆଇପିଏଲ୍ ଟିକେଟ୍ରେ ୧୮% ଜିଏସ୍ଟି

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍(ଆଇପିଏଲ୍) ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଓନରଙ୍କଠାରୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରି ଟିକେଟ ମିଳିଛି ତେବେ ତାହାକୁ ନେଇ ବେଶି ଖୁସି ହେବାର

Read More