Chit Fund CBI Arrests

Latestଜାତୀୟ

ସିବିଆଇ ହାତରେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ନର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର–ନିର୍ମଳ ଚିଟଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଂଜନ ସାକ୍ସେନା ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ।ଏହା ପୁର୍ବରୁ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ୨ ଜଣଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରିଥିଲା

Read More