ସୌର ମଣ୍ଡଳ ବାହାରେ ‘ସୁପର ଆର୍ଥର’ ସନ୍ଧାନ, ରହିଛି ଜଳ କଣିକା

ଭୁବନେଶ୍ବର () ସୌର ମଣ୍ଡଳ ବାହାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଉ ଏକ ଗ୍ରହକୁ ଆବିସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ରହିଛି ପାଣି । ଅର୍ଥାତ ଏହି ଗ୍ରହରେ ବି ପୃଥିବୀ

Read more