ବ୍ୟାଡ୍‌ମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ: ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ

ଦୁଇ ଥର ଅଲମ୍ପିକ ପଦକ ବିଜୟିନୀ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଏସୀୟ ବ୍ୟାଡ୍‌ମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିୟନସିପର ସେମିଫାଇନାଲରେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସିନ୍ଧୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ସହ

Read more