ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଧମକ ଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ

ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଭାରତକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାକ ଅଧିକୃତ କଶ୍ମୀର ବା ପିଓକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଇମ୍ରାନ୍ କହିଛନ୍ତି,

Read more