ଦେଶକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇଲେ ନବୀନ

ଶାସକ ଓ ଶାସିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ ବ୍ରିଟିଶ ପରମ୍ପରା ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରରେ ଜନତା ହିଁ ପ୍ରଶାସନର ଅଂଶବିଶେଷ ନାଲିବତି, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ୟାରେଡ, ସମ୍ମାନଜନକ ଉପାଧୀ, ହାକିମ ଦେଖାଇଲା

Read more