ଏହି ଫଳ ଲମ୍ବା ସମୟ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କ ଯୌବନକୁ ରଖିବ ସୁରକ୍ଷିତ

ହିମାଳୟ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଭାରତର ଦ୍ବୀପମାନଙ୍କରେ ଅଁଳା ଗଛ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାର ଫଳ ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ଥାଏ।  ଏହା ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବେ

Read more