ବରଫ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ହିମସ୍ଖଳନରେ ୫ ଜଣ ଯବାନ ସହିଦ,୫ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

କଶ୍ମୀର()  ବରଫ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ହିମସ୍ଖଳନରେ ୫ ଜଣ ଯବାନ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ୫ ଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି

Read more