ବାଂଶପାଳରେ ଆଇଟିଆଇ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନ୍‌କ୍ଲେଭ୍‌ରେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍‌ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 2 =