ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାସ୍ତାରୋକ କଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେବିଜେପିରହରତାଳ।ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଇସ୍ଥପାଦାବିରେରାଜରାସ୍ତାକୁଓହ୍ଲାଇଲାବିଜେପି।ଟାୟାରଜାଳିଭୁବନେଶ୍ୱରରେରାସ୍ତାରୋକକଲେବିଜେପିକର୍ମୀ।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 18 =